Maslu

Ce este Sfântul Maslu?

 

Taina Maslului este lucrarea sfântǎ sǎvârşitǎ în numele Sfintei Treimi, de cǎtre preoţii Bisericii, prin care se împǎrtǎşeşte credinciosului bolnav harul nevǎzut al tǎmǎduirii sau uşurǎrii suferinţelor trupeşti, întǎrirea sufleteascǎ, iertarea pǎcatelor. Partea vǎzutǎ constǎ din ungerea cu untdelemn sfinţit, dupǎ ce s-a invocat prin rugǎciuni speciale mila lui Dumnezeu prin puterea Sfântului Duh asupra celui bolnav.

 

Unde se face slujba Sfântului Maslu?

 

În bisericǎ sau în casa bolnavului pentru care se face Maslul.

 

Cine poate savârşi slujba Sfântului Maslu?

 

Dupǎ predania veche a Bisericii, pentru slujba Sfantului Maslu trebuie şapte preoţi, închipuind cele şapte daruri ale Duhului, numǎrate de proorocul Isaia (11, 2-3). Numǎrul acesta simbolic aminteşte si unele fapte din Sfânta Scripturǎ a Legii Vechi, din care se vede mila si îndurarea lui Dumnezeu. Astfel de şapte ori s-a plecat proorocul Elisei peste un copil mort pe care l-a înviat (IV Regi 4, 34-35). De asemenea, şapte au fost preoţii care au sunat din trâmbiţe si de şapte ori a fost înconjuratǎ cetatea Ierihonului, când a fost cuceritǎ de izraeliţi, la intrarea lor în pǎmântul Fǎgǎduinţei (Iosua 6, 13-16). Si iarǎşi, de şapte ori s-a rugat proorocul Ilie pe muntele Carmel, pânǎ când Dumnezeu a dat ploaie pǎmântului ars de secetǎ (III Regi 18, 42-45) (Sf. Simion al Tesalonicului, Despre Sfântul Maslu, cap. 283, p. 183, 184).

 

La nevoie pot sluji însǎ Sfântul Maslu şi mai puţini preoti: trei (pentru numarul Treimii) (Sf. Simion al Tesalonicului, Despre Sfântul Maslu, cap. 283, p. 183, 184) sau cel puţin doi. În cazuri excepţionale, cu binecuvântare de la arhiereu, se poate sǎvârşi Sfântul Maslu şi de un singur preot.

 

Când se poate face maslu ?

 

Nu sunt zile sau timpuri anumite pentru sǎvârşirea Sfântului Maslu. Se face oricând e nevoie. în popor se obişnuieşte a se face mai ales în zilele de post.

În sǎptǎmâna Patimilor se obişnuieşte Miercuri, Joi si Vineri, dar mai ales în Sfânta şi Marea Miercuri, înaintea Ceasurilor, în amintirea Ungerii Mântuitorului cu mir de cǎtre femeia cea pǎcǎtoasǎ (Luca 7, 37-38). Atunci se face în biserici Sfântul Maslu de obşte, adicǎ pentru mai mulţi bolnavi, cu sobor de mulţi preoti. Bolnavul pentru care se face Sfântul Maslu trebuie mai întâi sǎ se spovedeascǎ, pentru ca sǎ i se dea, prin Sfântul Maslu, curǎţire sufleteascǎ, adicǎ iertarea pǎcatelor si tǎmǎduirea trupului de boalǎ (Molitfelnicul, Povatuirea de la inceputul slujbei sf. maslu (ed. 1984, p. 114).

 

Se poate face Sfântul Maslu pentru cei sǎnǎtoşi?

 

Întrucât prin Taina Sfântului Maslu se dobândeşte nu numai tǎmǎduire de bolile trupului, ci şi iertarea pǎcatelor, se poate face maslu nu numai pentru cei bolnavi, ci şi pentru cei sǎnǎtoşi si nu numai o singurǎ datǎ, ci de mai multe ori. Sfântul Simion al Tesalonicului îndeamnǎ pe fiecare creştin sǎ se nevoiascǎ a-şi face Sfântul Maslu  (Despre Sf. Maslu, cap. 291, p. 188.).

 

Ce lucruri trebuie la sǎvârşirea Sfantului Maslu?

 

Slujba Sfantului Maslu se face înaintea unei mese pe care se pune Sfânta Evanghelie, lumânari (de regula şapte), un vas cu grau sau cu faina si unul cu untdelemn, precum si şapte beţişoare de busuioc înfǎşurate cu vata, cu care preotii vor unge pe bolnav.

 

Care sunt pǎrţile cele mai de seama ale slujbei Sfântului Maslu?

 

Întâi rugǎciunea pentru sfinţirea untdelemnului, pe care o rostesc preoţii pe rand pana se plineşte de şapte ori. Al doilea, cele şapte Apostole şi Evanghelii, urmate fiecare de ectenia întreitǎ şi de câte o rugǎciune pentru sfinţirea untdelemnului şi pentru tǎmǎduirea bolnavului. Al treilea, ungerea de şapte ori a celui bolnav cu untdelemn sfinţit, rostindu-se de fiecare datǎ rugǎciunea: “Pǎrinte sfinte, Doctorul sufletelor şi al trupurilor… tǎmǎduieşte Si pe robul Tǎu acesta (numele) de neputinţa trupeascǎ şi sufleteascǎ ce l-a cuprins…” si aşa mai departe, precum scrie în Molitfelnic.

 

Ce trebuie sǎ ştim despre untdelemnul de la Sfântul Maslu?

 

Fiind binecuvântat de preoţi cu chemarea lui Dumnezeu, acest untdelemn este sfinţit si plin de darul dumnezeiesc al Duhului Sfant, ca şi apa Botezului. El are puterea de a Sfinţi sufletul si de a tǎmǎdui trupul, a izgoni bolile, a vindeca rǎnile, a curaţi  întinǎciunea pǎcatului şi a împǎrtaşi mila şi îndurarea lui Dumnezeu.

De aceea, untdelemnul rǎmas de la Sfântul Maslu, ca şi fǎina binecuvantatǎ atunci, trebuie pǎstrate cu cinste în loc ales. El poate fi folosit numai în scopuri curate si evlavioase (Vezi Sf. Simion al Tesalonicului, Despre Sf. Maslu, cap. 2). Se obişnuieste ca din fǎina şi untdelemnul de la Sfantul Maslu sa se faca o turtişoarǎ, din care se da bolnavului sǎ mǎnânce. În unele pǎrţi, din aceastǎ fǎina se, fac prescuri pentru Liturghie. Untdelemnul se poate pune în candelǎ, fie în casǎ, fie la bisericǎ.