Botezul

Ce este Botezul?

Dragi părinţi şi naşi,

Botezul este Sfânta Taină prin care omul se naşte din nou din Apă şi din Duh, prin întreita afundare în numele Sfintei Treimi, în apă sfinţită.

Naşterea aceasta  trebuie să fie urmată de o creştere duhovnicească, pentru ca omul să se poată bucura de comuniunea cu Dumnezeu încă din viaţa pământească şi în veşnicie.

Botezul se săvârseste de preot sau de episcop, dar în caz de pericol de moarte, pruncul poate fi botezat de un creştin ortodox, turnând apă peste prunc şi rostind cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin. Dacă pruncul depăşeşte pericolul, la vremea cuvenită, este adus în Biserică şi se împlineşte rânduiala Botezului.

Pentru pregătirea botezului

     Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele, când cel ce vine să se boteze stă la intrarea în biserică, şi mărturiseşte de trei ori – dacă este matur personal, iar dacă este prunc prin nas – că se leapădă de satana. Cel ce se botează este întors cu fata la răsărit (spre Sfântul Altar) şi mărturiseşte, tot de trei ori, că se uneste cu Hristos, rostind apoi Crezul – dacă este matur – singur iar dacă este prunc, prin naş.

     A doua parte a Botezului o formează sfintirea apei pentru botez, sfinţirea untelemnului adus de familie si turnarea întreită a puţin untdelemn sfintit în apă.

Apa sfinţită pentru Botez este amestecată cu untdelemnul păcii, ca semn al pregătirii firii pentru naşterea în Hristos.

     Cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în apa din cristelnită, pronunţându-se cuvinteleSe botează robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin.

Aceasta marchează prin afundare-moartea împreună cu Hristos, iar prin ridicarea din apă – Învierea împreună cu Hristos.

În acest moment se aprinde lumânarea botezului, care simbolizează viaţa luminată de lumina lui Hristos. Noul botezat este primit în braţele naşului într-o pânză albă, (numită crismă) şi se îmbracă în haina luminoasă a botezului.

Preotul pecetluieşte apoi trupul noului botezat cu Sfântul şi Marele Mir, rostind : Pecetea darului Duhului Sfânt. Această pecetluire este primirea darurilor Duhului Sfânt în cea de-a doua Sfântă Taină, Mirungerea.

Cel nou botezat împreună cu preotul şi naşul, înconjoară cristelniţa cântând de trei ori « Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat, Aliluia. »

După citirea Apostolului şi a Evangheliei, pruncul este şters de Sfântul şi Marele Mir, este îmbrăcat şi i se face prima tundere a câtorva fire de păr, ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi si s-a îmbrăcat în cel nou.

După Botez pruncul este împărtăşit şi astfel este membru deplin al Bisericii.

     Nasul este părintele sufletesc al celui nou botezat. Prin botez el devine rudă duhovnicească si povăţuitor spre Hristos fiind coresponsabil, împreună cu părinţii, pentru educarea creştină a copilului.

Naşul trebuie să fie un crestin ortodox conştient de credinţa sa şi conştient de responsabilitatea pe care o asumă prin rolul de naş.

Naşul trebuie să ştie pe de rost Mărturisirea de credinţă: CREZUL

Pentru Sfântul Botez aveţi nevoie de:

  • lumânare de botez, care se poate cumpăra la biserică.
  • pânză albă, numită CRISMA (cât un cearceaf de pătuţ de copil)
  • 2 prosoape (unul cu care va fi şters pruncul de apa botezului, şi unul îl foloseşte preotul)
  • un sǎpun
  • sticla de ulei de măsline
  • copie dupǎ Certificatul de naştere al copilului sau Libro de Famila